انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

139505190800 بالله التوفیق- فراخوان دريافت مقاله در نشریه فنّاوری های بومی

139505190800

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم، انتشار فصلنامه فنّاوري بومي، را در دستور كار خود دارد؛‌ اين مجله برای شماره های آتی خود، آماده پذيرش نگاشته هاي پژوهش هایي که حاصل تلاشهاي خود پديدآورندگان بوده و به‌خصوص از مقاله‌های برگرفته از دغدغه هاي علمي بنیادی، توسعه كاربردي و ترویجی استقبال می‌کند. علاقه مندان می توانند  برای نگاشته هاي ارزشمند خود را در ارتباط با موضوعات نشريه و اهداف افبا در زمینه بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی در اسرع وقت به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمایند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی ایده ها و برنامه های خود، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدو این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

پرفسور  ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

مدير مسئول نشريه فنّاوري بومي

استاد دانشگاه صنعتی شریف