انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

139505031700بالله التوفيق- دیدار با پیشکسوتان تاریخ علم و ادب در ایران: دیدار پرفسور ایرج گودرزنیا و پرفسور مهدی محقق

139505031700

Meeting with Veteran of History of Science and Literature in Iran

Meeting Between Professor Iraj Goodarznia and Professor Mehdi Mohaghegh

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، و قدردانی از کوشش های پیشکسوتان تلاشگر در عرصه دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه دیدار رئیس انجمن فناوری های بومی ایران، پرفسور ایرج گودرزنیا و استاد پیشکسوت تاریخ علم و ادب، پرفسور مهدی محقق در موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل- دانشگاه تهران صورت گرفت. در این دیدار ضمن عیادت استاد محقق، تبادل تجربیات نیز صورت گرفت. باارزوی سعادت و سلامت برای تمامی فرهیخته پیشکسوتان علم و فناوری برای این استادان نیز سلامت و سعادت را از درگاه باریتعالی مسئلت مینماید.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.