انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

139505021700بالله التوفيق- دیدار با پیشکسوتان فیزیک آموزش و پرورش در ایران: دیدار پرفسور ایرج گودرزنیا و استاد اسفندیار معتمدی

 139505021700

Meeting Veteran of Physics of Ministry of Education and Training

Meeting Between Professor Iraj Goodarznia and Adept Esfandiar Motamedi

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، و قدردانی از کوشش های پیشکسوتان تلاشگر در عرصه دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه دیدار رئیس انجمن فناوری های بومی ایران، پرفسور ایرج گودرزنیا و استاد پیشکسوت آموزش فیزیک، استاد اسفندیار معتمدی در منزل این فرهیخته صورت گرفت. در این دیدار ضمن تبادل تجربیات، از کتابخانه، اثار و طرح های استاد معتمدی بازدید به عمل آمد. با ارزوی سعادت و سلامت برای تمامی فرهیخته پیشکسوتان علم و فناوری، برای این استادان نیز سلامت و سعادت را از درگاه باریتعالی مسئلت می نماید.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری،درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.